47900 - Το θέατρό μας

Ν. Λυγερός

Το θέατρό μας
είναι πάντα
βασισμένο
στον διάλογο
γιατί αυτός
είναι
θεμελιακός
επειδή
έχει σχέση
άμεση
με την ίδια
την Ανθρωπότητα
και όχι
με τις κοινωνίες
του μονολόγου.