47899 - Ο μονόλογός μας

Ν. Λυγερός

Ο μονόλογός μας
είναι
τεχνητός
γιατί
είναι
σβησμένος
διάλογος
όπου
ακούγεται
μόνο
ο άλλος
αλλά
ποτέ
ο ένας.
Αυτό όμως
σημαίνει
ότι είναι δύο.