47898 - Στις καθυστερημένες χώρες

Ν. Λυγερός

Στις καθυστερημένες χώρες
μια γυναίκα
πρέπει
ακόμα
να αποδείξει
ότι είναι
καλή
ενώ
ο άντρας
είναι
απλώς
έτσι
και αυτό
θα πρέπει
να αλλάξει
για να είναι
δίκαιο.