47894 - Πάντα η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Πάντα η βαρβαρότητα
δίνει
μεγάλη σημασία
στις πηγές
γιατί θέλει
να τις καταστρέψει
αφού
είναι
εκ φύσης
ριζοσπαστική
διότι
μισεί
τη συνέχεια
και προκαλεί
τις διακοπές
μέσω
εγκλημάτων.