47887 - Οι Φαρισαίοι

Ν. Λυγερός

Οι Φαρισαίοι
κατάλαβαν
αμέσως
ότι ο Χριστός
θα δώσει
το φως
σε όσους
εθελοτυφλούσαν
πριν
καν αποφασίσουν
να τον κατηγορήσουν
για να εξασφαλίσουν
την κυριαρχία
και την έπαρση τους
πάνω
στα εγκλωβισμένα
μυαλά.