47883 - Αν το πιο σημαντικό

Ν. Λυγερός

Αν το πιο σημαντικό
τραγούδι
ενός λαού
κάνει
αναφορά
σε Άγιο
πώς
μπορείς
να σκέφτεσαι
ότι λειτουργεί
εχθρικά
εναντίον σου
λόγω
πίστης;
Άλλαξε
λοιπόν
γρήγορα
στάση.