47875 - Τα βιβλία του θεάτρου

Ν. Λυγερός

Τα βιβλία του θεάτρου
δεν είναι
για υποκριτική
όταν είναι
προγράμματα
αλλά
για θεατρολογία
που βρίσκεται
ακόμα
και στο Ινστιτούτο
που προσέχει
τη μνήμη
και των ίδιων
των μαθητών
λόγω ανάγκης
του έργου.