47873 - Στο πλευρό

Ν. Λυγερός

Στο πλευρό
του Γιώργου
παραμένουμε
όχι μόνο
με τη φαντασία
που έπλασε
πριν χρόνια
αλλά
και με το πνεύμα
της αγάπης
αφού
συνεχίζουμε
τη Διδασκαλία
της Ανθρωπότητας
μέσα
στο Χρόνο.