47868 - Τα τοπία της Πελοποννήσου

Ν. Λυγερός

Τα τοπία της Πελοποννήσου
έχουν την ομορφιά
της ελευθερίας
που δεν σταμάτησε
όταν απελευθερώθηκε
από το ζυγό
της Τουρκοκρατίας
και συνέχισε
τον αγώνα
για να ζήσουν
και άλλες
περιοχές
της Ελλάδας
την ελευθερία
του Έθνους.