47867 - Όταν περνάμε

Ν. Λυγερός

Όταν περνάμε
από τα μέρη σου
Γιώργο
είναι αδύνατο
να μη σκεφτόμαστε
το κοινό μας
παρελθόν
που τόσο
εμπλούτισες
με όλες
τις προσπάθειές σου
για να μοιραστείς
με τους δικούς σου
τα οφέλη
της Διδασκαλίας.