47866 - Το πνεύμα της Τρίπολης

Ν. Λυγερός

Το πνεύμα της Τρίπολης
δεν είναι μόνο
ο χώρος
αλλά
και οι άνθρωποι
που έχουν
επηρεαστεί
από το ήθος
του Κολοκοτρώνη
όταν πάλεψε
για την ελευθερία
των Ελλήνων
όποιοι
και να ήταν
λόγω
ανάγκης
δικαιοσύνης.