47814 - Μας χαροποιούν

Ν. Λυγερός

Μας χαροποιούν
οι επόμενοι
που δεν θα πεθάνουν
χάρη
στην παρέμβασή μας
και αυτοί
που τα κατάφεραν
μας χαροποιούν
επειδή
τα κατάφεραν
γιατί έτσι
βοήθησαν
τη βοήθεια
και ενίσχυσαν
την Ανθρωπότητα
ενάντια
στη βαρβαρότητα.