47802 - Άλλο το βλέμμα του Χριστού

Ν. Λυγερός

Άλλο το βλέμμα του Χριστού
κι άλλο το βλέμμα
το χριστιανικό
γι’ αυτό
χρησιμοποιούσε
τις παραβολές
για να είναι
κατανοητός
σε όλους
παρόλο
που η σκέψη του
ήταν
πολύπλοκη
και μεστή
λόγω
ανάγκης.