47765 - Το νέο βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το νέο βιβλίο
ακούει
καλύτερα
τις ανάγκες
του κόσμου
γιατί είναι
δομημένο
με τρόπο
αναβαθμισμένο
έτσι ώστε
να δει
το μέλλον
και μέσα
στο παρελθόν
λόγω
πολυκυκλικότητας
του Χρόνου.