47761 - Πρέπει ν’ αντισταθούμε

Ν. Λυγερός

Πρέπει ν’ αντισταθούμε
με κάθε τρόπο
στην εισβολή
που θέλει
να κάνει
η Τουρκία
στη Λιβύη
έτσι ώστε
ν’ αποφύγουμε
την κλιμάκωση
ενός πολέμου
που δεν έχει
νόημα
να συνεχιστεί
αφού
έχουν
αλλάξει
τα δεδομένα.