47760 - Τώρα με τις πυρκαγιές

Ν. Λυγερός

Τώρα με τις πυρκαγιές
στην Αυστραλία
πέθαναν
πάνω
από ένα
εκατομμύριο
ζώα
αλλά
ποιος
σκέφτεται
όλες
αυτές τις ψυχές
που δεν επέλεξαν
αυτό
το τέλος;