47757 - Δεν ήταν ριζοσπάστης

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν ριζοσπάστης
ο Χριστός
αλλά καινοτόμος
και γι’ αυτό
το έργο του
αναφέρεται
ως Καινή
Διαθήκη
επειδή
συνεχίζει
την Παλαιά
βάζοντας
νέες ιδέες
που την εμπλούτισαν
και δεν την εκφύλισαν
διότι οι ρίζες
δεν κόπηκαν.