47755 - Με το όργανο

Ν. Λυγερός

Με το όργανο
της καρδιάς
παράγεις
ήχους
που σου λένε
πώς να μην ξεχάσεις
τη μνήμη
του λαού σου
για να ζήσεις
τη συνέχεια
χωρίς
διακοπή
έτσι ώστε
να παράγεις
το μέλλον
του παρελθόντος.