47753 - Αν η παράδοση

Ν. Λυγερός

Αν η παράδοση
δεν είναι
κατανοητή
τότε γίνεται
θρησκεία
ενώ με κατανόηση
της επινόησης
μετατρέπεται
σε πίστη
γι’ αυτό
είναι
πηγή
για την καινοτομία
που δεν σπάζει
ρίζες
αλλά
συνεχίζει
τον δεσμό.