47749 - Πάνω από το Πήλιο

Ν. Λυγερός

Πάνω από το Πήλιο
βλέπεις διαφορετικά
το λιμάνι του Βόλου
και καταλαβαίνεις
τη στρατηγική του
θέση
σε περίοδο
ειρήνης
πρέπει
να προστατευτεί
από το βουνό
όταν δέχεται
επιθέσεις
από ξένες
δυνάμεις.