47735 - Διαβάσαμε

Ν. Λυγερός

Διαβάσαμε
εκατοντάδες
βιβλία
για να έχουμε
μία πρώτη άποψη
για το γραπτό
έργο της Ανθρωπότητας
αλλά χρειάστηκαν
χιλιάδες
για να δούμε
την εμβέλεια
του βάθους
και να εμφανιστεί
η δράση
και οι πράξεις
της πολυκυκλικότητας
μέσα στο Χρόνο.