47717 - Μια Συμφωνία

Ν. Λυγερός

Μια Συμφωνία
σε διεθνές
επίπεδο
πρέπει
να είναι
γεμάτη
αξιοπρέπεια
χωρίς
μικρότητες
γιατί
είναι
φτιαγμένη
για να δημιουργήσει
το μέλλον
αλλιώς
είναι
καταδικασμένη
να ακυρωθεί
από το πρέπον
που δεν επιτρέπει
τους συμβιβασμούς
του κενού.