47713 - Και το ταλέντο

Ν. Λυγερός

Και το ταλέντο
βοηθάει
για να έχουμε
χειροπιαστά
αποτελέσματα
στον τομέα
της ενέργειας
και της στρατηγικής
γι’ αυτό
μην ξαφνιάζεσαι
όταν αυτό
επεμβαίνει
για να φανεί
η κρυφή
προετοιμασία
που οδήγησε
στο ασύλληπτο
αποτέλεσμα
για τους άλλους
που ποτέ
δεν σκέφτηκαν
το μέλλον.