47707 - Στο μέτωπό μας

Ν. Λυγερός

Στο μέτωπό μας
βάλαμε
το χρώμα
της θάλασσας
λόγω της χαράς
της υλοποίησης
του οράματος
έτσι
όλοι οι άλλοι
έβλεπαν
πάνω μας
την ουσία
που αγγίζει
το μέλλον
από τώρα
χωρίς
να περιμένει
τίποτα
από το κενό
της κοινωνίας
που δεν ξέρει
τι γίνεται.