47700 - Όλα τα σχέδια

Ν. Λυγερός

Όλα τα σχέδια
που επινοούμε
είναι πάντα
προς όφελος
της Ανθρωπότητας
σε όλα
τα επίπεδα
από την  Έξυπνη
Παιδεία
έως την ομορφιά
γιατί ξέρουμε
ότι πρέπει
ν’ αγγίξουμε
όλους
τους ανθρώπους
αφού
είναι
το πρέπον
για να εξελιχθεί
η διαχρονική
πολυκυκλική
υπερδομή.