47688 - Με τα χειροκροτήματα

Ν. Λυγερός

Με τα χειροκροτήματα
μπορείς ν’ ακολουθήσεις
ακόμα
και την ορχήστρα
όταν
ο διευθυντής
ορχήστρας
το επιτρέπει
και το παροτρύνει
χάρη
στις κινήσεις του
που γίνονται
πράξεις
μέσω
των συμβουλών
γι’ αυτό
προετοιμάσου
για το μέλλον
όταν
θα αρχίσει
η πρώτη
οδηγία.