47685 - Όταν μια κοινωνία

Ν. Λυγερός

Όταν μια κοινωνία
φτάνει
στο επίπεδο
να καταστρέφει
έναν κήπο,
ένα δάσος
για να μην υπάρχει
ίχνος
της ιστορίας
το μόνο
που κάνει
είναι απλώς
μια πράξη
βαρβαρότητας
που θέλει
να καταστρέψει
μια περιουσία
ενώ αυτή
ανήκει
ήδη
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.