47679 - Με τα όργανα

Ν. Λυγερός

Με τα όργανα
της χρονοστρατηγικής
βλέπεις καλύτερα
τη βαθύτητα
της ιστορίας
και μπορείς
στη συνέχεια
ν’ αντιληφθείς
την ομορφιά
που προσθέτει
η αναβαθμισμένη
ιστορία
η οποία
δεν έχει
εξάρτηση
από τις κοινωνίες
και τις ιδεολογίες
γιατί είναι
εκ φύσης
διαχρονική
λόγω
πολυκυκλικότητας.