47671 - Μέσα στην τεράστια αίθουσα

Ν. Λυγερός

Μέσα στην τεράστια αίθουσα
η παράδοση
συνεχίζει την καινοτομία
που επιτρέπει
στην Ιστορία
να υπάρχει
και να ξεπερνά
τις κοινωνίες
του παρόντος
πολυκυκλικά
ενώ οι άσχετοι
βλέπουν μόνο
την περίοδο
χωρίς βέβαια
να αντιλαμβάνονται
την ποικιλία
της διαφοράς
που κάνει
τη διαφορά
σε βάθος
Χρόνου
πέραν
των αιώνων.