47652 - Ο ψευδοαθώος Rosenberg

Ν. Λυγερός

Με την κατάρρευση
της Σοβιετικής
Ένωσης
αποδείχτηκε 
ότι ο Julius Rosenberg
ήταν όντως
κατάσκοπος
που υπηρετούσε
τη Σοβιετική
Ένωση
και παρέδωσε
πυρηνικά
σχέδια
στη KGB
που τον είχε
συμβουλέψει
να λέει
ότι ήταν
αθώος.
Έτσι πολλοί
πίστεψαν
λανθασμένα
στην αθωότητά του
την πλαστή.

47652