47651 - Ο πυρηνικός σπιούνος

Ν. Λυγερός

Ο πυρηνικός σπιούνος
Theodore Hall
αμερικανός,
κομμουνιστής
που δούλευε 
στο πρόγραμμα
Μανχάτταν
έδωσε
ακριβή
περιγραφή
της βόμβας
πλουτωνίου
Fat Man
στην κατασκοπία
της Σοβιετικής
Ένωσης
ενώ έλεγε
βέβαια
ότι ήταν
αθώος
όπως το έκανε
και ο Rosenberg.

47651