47647 - Στη Συνθήκη Σεβρών

Ν. Λυγερός

Στη Συνθήκη Σεβρών
θέλουν δεν θέλουν
οι Τούρκοι
υπέγραφαν 
ως Τουρκία
και αν αυτό
δεν σου αρκεί
δες
από μόνος σου
την φωτογραφία
την ώρα
της υπογραφής
για να μην έχεις
καμία εξάρτηση
από άλλον
αφού
η γνώση
θα είναι
πλέον
μπροστά σου
χωρίς
ενδιάμεσα.

47647