47645 - Αν την ώρα του Συνεδρίου

Ν. Λυγερός

Αν την ώρα του Συνεδρίου
του Βερολίνου
του 1878
ο καθένας 
είχε συνειδητοποιήσει
τον ρόλο του
πάνω
στο χάρτη
της Ευρώπης
θα πρόσεχε
κάθε του κίνηση
αφού θα ήξερε
πως θα έπαιζε
μια πολλαπλή
παρτίδα
υψηλής
στρατηγικής
όπου κάθε λάθος
θα είχε επιπτώσεις
σε τεράστιο
βάθος
χρόνου.