47637 - Ακούγοντας το μέλλον του μετά

Ν. Λυγερός

Ακούγοντας το μέλλον του μετά
λειτουργείς πολυκυκλικά
διότι θυμάσαι
το μέλλον
που θα έρθει
χάρη στη Χρονοστρατηγική
και μάλιστα
το κάνεις
με τρόπο
αναβαθμισμένο
αφού
έχεις
τη δυνατότητα
να αγαπήσεις
αυτό
που θα έρθει
κι όχι μόνο
αυτό
που πέρασε
γιατί
και η μνήμη
είναι αναβαθμισμένη!