47630 - Η ανατροπή

Ν. Λυγερός

Η ανατροπή
που έγινε
με την προτροπή
των ΗΠΑ
την ανοχή
της Αγγλίας
και της Σοβιετικής
Ένωσης
έδωσε
στην Τουρκία
την ευκαιρία
να υλοποιήσει
τη δεύτερη
εισβολή
μετά
το 1571
στην Κύπρο
το 1974.