47628 - Το Άρθρο 185

Ν. Λυγερός

Το Άρθρο 185
λέει ρητά
“Η καθολική
ή μερική
ένωσις
της Κύπρου
μεθ’ οιουδήποτε
άλλου Κράτους
ή η χωριστική
ανεξαρτησία
αποκλείονται”
και θα πρέπει
να το αξιοποιούμε
εκεί
που πρέπει
και να απελευθερωθούμε
από αυτή
τη συνθήκη
στην αλλαγή
φάσης.