47627 - Πριν εβδομήντα χρόνια

Ν. Λυγερός

Πριν εβδομήντα χρόνια
τον Δεκέμβριο του 1949
η Εκκλησία της Κύπρου
αποφάσισε
να διενεργηθεί
δημοψήφισμα
υπέρ της Ένωσης
με την Ελλάδα.
Στις 15 Ιανουαρίου 1950
το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος
ήταν
καθοριστικό
αφού
το 95,7%
τάχθηκε
υπέρ.
Και τώρα
αναρωτιέσαι
πώς αυτό
το ποσοστό
οδήγησε
να έχουμε
ανθρώπους
που δεν ξέρουν
τι να κάνουν
τώρα.