47626 - Στην Κύπρο το 1931

Ν. Λυγερός

Στην Κύπρο το 1931
η εξέγερση
του λαού
ανάγκασε
την Αγγλία
να φέρει
στρατεύματα
από την Αίγυπτο
για να την καταπνίξει.
Τότε απαγόρευσε
την ελληνική σημαία,
τα ελληνικά χρώματα,
τις εικόνες
των Ελλήνων αγωνιστών
και τον ελληνικό
εθνικό ύμνο.
Αλλά δεν κατάφεραν
να παραμείνει
έως τώρα.