47622 - Ο δικοινοτισμός

Ν. Λυγερός

Ο δικοινοτισμός
όσο κι αν θέλει
να το κρύψει
οδηγεί
σιγά σιγά
αλλά
αναπόφευκτα
στον θεσμικό
ρατσισμό
και αυτό
είναι
απλώς
απαράδεκτο
για ένα σύνταγμα
που θέλει
να προστατεύει
όλους τους πολίτες.