47616 - Κανείς από εμάς

Ν. Λυγερός

Κανείς από εμάς
δεν ξέχασε
τον φάκελο
της Κύπρου
και αυτό
δεν το κάναμε
για να κατηγορήσουμε
τους ενόχους
αλλά γιατί
έχουμε πάντα
στη σκέψη μας
την απελευθέρωσή της
με όλα
τα στρατηγικά
εργαλεία
που έχουμε
στη διάθεσή μας
αλλά και τα μελλοντικά.