47606 - Το πρόβλημα της Τουρκίας

Ν. Λυγερός

Το πρόβλημα της Τουρκίας
δεν είναι μόνο
το θέμα της λίρας
ή της επιλογής
των συμμάχων της
αλλά η όλη
στρατηγική
σκέψη
που είναι
περιορισμένη
στο επίπεδο
της στρατηγικής
γιατί δεν έχει
τη δυνατότητα
να εξετάζει
το βάθος
της ιστορίας
λόγω βαρβαρότητας.