47604 - Με την νυχτερινή αρμονία

Ν. Λυγερός

Με την νυχτερινή αρμονία
μπορείς ν’ ακούσεις
ένα τρυφερό
νανούρισμα
χάρη στο τσέλο
και στο πιάνο
που το συνοδεύει
για να ξέρεις
ότι δεν είσαι
μόνη
αφού η προστασία
του Δίκαιου
λειτουργεί
και το βράδυ
ακόμα
κι αν ο αθώος
κοιμάται.