47596 - Το παράδειγμα της Μάλτας

Ν. Λυγερός

Το γεγονός
ότι ένα μικρό νησί
στη μέση
της Μεσογείου
κατάφερε
ν’ αντισταθεί
αποτελεσματικά
και στρατηγικά
στην βαρβαρότητας
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
το 1565
και να καταφέρει
να νικήσει
χωρίς να γονατίσει
παραμένει
στη σκέψη μας
και αποτελεί
παράδειγμα
προς μίμηση
για όσους
πιστεύουν
ότι το φως
νικά
το σκοτάδι.