47574 - Όσοι παλεύουν για την Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Όσοι παλεύουν για την Ελλάδα
δεν είναι πια μόνοι
γιατί οι συμμαχίες
έρχονται
όλο και πιο κοντά
είναι λοιπόν
καλό
να τις έχουμε
υπόψη μας
όταν αγωνιζόμαστε
για όλα
τα εθνικά μας
θέματα
αφού αυτά
συνδέονται μεταξύ τους
όσο απίθανο
κι αν φαίνεται
έτσι πρέπει να χρησιμοποιούμε
όλα τα εργαλεία
της στρατηγικής
χωρίς βέβαια
να περιοριζόμαστε
μόνο
σ’ ένα πλαίσιο.