Δυναμικά θεωρήματα και στρατηγικές εφαρμογές. Théorèmes dynamiques et applications stratégiques.

Ν. Λυγερός

  • December 12, 2002
  • Talks

“Δυναμικά θεωρήματα και στρατηγικές εφαρμογές. Théorèmes dynamiques et applications stratégiques.”
American academy, Limassol, Chypre 12 décembre 2002.