Η θεωρία του Ramsey και οι κοινωνικές εφαρμογές της. La théorie de Ramsey et ses applications sociales.

Ν. Λυγερός

  • December 12, 2002
  • Talks

“Η θεωρία του Ramsey και οι κοινωνικές εφαρμογές της. La théorie de Ramsey et ses applications sociales.”
Grammar School, Nicosie, Chypre 12 décembre 2002.