Η έναταξη του υπολογιστή στην τάξη. L’introduction de l’ordinateur dans la classe.

Ν. Λυγερός

“Η έναταξη του υπολογιστή στην τάξη. L’introduction de l’ordinateur dans la classe.”
2ο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού. Chypre 9 octobre 2002.