Γνωστικό βλέμμα της στρατηγικής διοίκησης. Une vision cognitive du management stratégique. Cognitive vision of strategic management

Ν. Λυγερός

“Γνωστικό βλέμμα της στρατηγικής διοίκησης. Une vision cognitive du management stratégique. Cognitive vision of strategic management”
Sharelink, Nicosie, Chypre 7 octobre 2002.