Συνδυαστική και θεωρία αριθμών. Combinatoire et Théorie des Nombres. Combinatorics and number theory.

Ν. Λυγερός

“Συνδυαστική και θεωρία αριθμών. Combinatoire et Théorie des Nombres. Combinatorics and number theory.”
Préparation de l’équipe nationale de Chypre pour les Olympiades Mathématiques, Agros, Chypre 1-5 juillet 2002.