Γνωστική εισαγωγή στη Θεωρία Πολύπλοκων Δικτύων (Α και Β). Introduction cognitive à la théorie des réseaux complexes. (I et II)

Ν. Λυγερός

” Γνωστική εισαγωγή στη Θεωρία Πολύπλοκων Δικτύων (Α και Β). Introduction cognitive à la théorie des réseaux complexes. (I et II)”
Χαλκίδα, Ελλάδα 14-24/07/2003.